Konsultacje Mentorskie

Stowarzyszenie Kocich Behawiorystów oferuje możliwość konsultacji metorskiej, „superwizyjnej” w ramach Twojej praktyki behawioralnej. Proponujemy dwa rodzaje spotkań:

  • spotkania indywidulane z mentorem, podczas których możesz porozmawiać z mentorem – doświadczonym kocim behawiorystą, o tym, co trapi Cię w pracy z klientami i zwierzętami oraz o tym, jak efektywnie szukać najlepszych rozwiązań problemów behawioralnych
  • konsultacje u rodziny kota pod okiem mentora, w ramach których specjalista SKB uczestniczy wraz z Tobą na Twojej konsultacji i służy pomocą w czasie jej trwania i po – w celu przedstawienia ci feedbacku i wskazówek na przyszłość (można również nagrać swoją konsultację – za zgodą klienta –  i omowić ją podczas spotkania indywidulanego)

Pracujemy też grupowo, podczas spotkań z serii „Wymiana doświadczeń”.

Reklamy