Konsultacje dla organizacji pro-zwierzęcych

Wraz z CatExperts: profesjonaliści dla kotów oferujemy kompleksową pomoc dla schronisk, azyli, przytulisk, fundacji i organizacji działających na rzecz kotów oraz dla kocich domów tymczasowych.

Oferujemy pomoc w 4 zakresach:

  • konsultacje behawioralne (w tym: bezpłatne), dla podopiecznych danej instytucji, kiedy jeszcze w niej przebywają, konsultacja taka miałaby na celu polepszenie kondycji danego zwierzęcia, opracowanie planu na najlepszą adopcję, określenie charakteru kota
  • konsultacje behawioralne domowe, w momencie gdy zwierzak trafia do nowego domu docelowego; konsultacje opiewają na włączanie kota w nowe stado, adaptację do nowych warunków; mogą też dotyczyć rozwiązania nowopowstałego problemu kota, który mieszka już w docelowym domu, a pochodzi od współpracującej z nami organizacji
  • doradczą pomoc dla samej instytucji w zakresie organizacji miejsca, logistyki kociej przestrzeni, systemu adopcji, określania i oceniania charakteru zwierząt przeznaczonych do dalszej adopcji
  • szkolenia dla wolontariuszy organizacji pro-kocich z zakresu kociego zachowania i zapobiegania podstawowym problemom behawioralnym

Nasi najlepsi behawioryści w ramach swojej działalności zawodowej oraz przynależności do Stowarzyszenia udzielają bezpłatnych porad wybranym i zakwalifikowanym do naszego programu non-profit kotom. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, liczba bezpłatnych konsultacji jest ograniczona.

Reklamy