Dobre Praktyki

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie Kocich Behawiorystów zajmuje się m.in. rozwojem i profesjonalizacją zawodu Kociego Behawiorysty. W tym celu (współ)organizujemy szkolenia doskonalące dla kocich psychologów; chcemy też oferować konsultacje mentorskie dla działających praktyków oraz inną pomoc doradczą w samorozwoju i w codziennej pracy terapeutycznej kocich specjalistów.

Niezwykle ważną gałęzią naszej działalności jest wyznaczanie i podwyższanie standardów pracy kocich behawiorystów w Polsce, a co za tym idzie stworzenie i przestrzeganie pewnego wzorcowego modelu pracy kociego behawiorysty ze zwierzęciem i jego rodziną.

Dla nas bowiem praca kociego behawiorysty to także misja. Chcemy nie tylko rozwiązać dany problem zwierzaka, ale też wpływać na lepsze postrzeganie kotów w społeczeństwie, pomagać budować dobre relacje człowiek-zwierzę, rozwijać się jako profesjonaliści, aby najlepiej jak to możliwe nieść pomoc potrzebującym rodzinom. Na własnym przykładzie chcemy pokazać, że do niesienia pomocy behawioralnej trzeba mieć nie tylko rozum, ale i serce – nie tylko wiedzę na temat kotów, ale też empatyczne podejście do ludzi.

Wiemy, że każdy z nas może mieć nieco inny sposób pracy, spojerzenie na problemy kotów, odmienne pomysły na terapię zachowania. Wierzymy jednak że każdy z nas powinien jednakowo zgodnie z zasadami etyki i kompetentnie w stosunku do aktualnej wiedzy zawodowej pełnić tę coraz ważniejszą społecznie rolę, jaką jest ekspert od zachowania zwierząt i ekspert od budowania zdrowej i bezpiecznej relacji człowiek-zwierzę.

W zakresie tworzenia dobrych praktyk działamy na dwóch polach:

 • wsparcie dla aktywnych behawiorystów poprzez stworzenie swoistego Kodeksu Etycznego Kociego Behawiorysty, który odniesie się do następujących zagadnień:
  • jaką drogę kształcenia i zdobywania doświadczenia wybrać, aby stać się wiarygodnym i pomocnym ekspertem,
  • jak rozwijać się zawodowo, aby nie popaść w rutynę i cieszyć się swoją pracą,
  • co jest najważniejsze i obowiązkowe podczas diagnostyki przyczyn zachowań zaburzonych u zwierząt, a co może być dowolne,
  • co jest ważne w kontakcie z klientem / rodziną zwierzaka,
  • co jest ważne w kontakcie ze zwierzęciem,
  • jak należy dbać o siebie w czasie świadczenia usług behawioralnych
 • wsparcie dla rodzin, poszukujących sprawdzonego behawiorysty poprzez określenie zbioru zasad, które mogą pomóc klientom wybrać najlepszego kociego behawiorystę
Reklamy