Dołącz do nas!

Zapraszamy do współpracy i współtworzenia naszego Stowarzyszenia: kocich behawiorystów, kocich psychologów, zoopsychologów specjalizujących się w pomocy kotom, kocich doradców behawioralnych.

Dlaczego warto działać z nami?

Jesteśmy pierwszą w Polsce profesjonalną organizacją zrzeszającą wyłącznie kierunkowo wykształconych i doświadczonych kocich behawiorystów. Wyznaczamy standardy pracy z rodzinami i kotami, jesteśmy odpowiedzialni za tzw. dobre praktyki obowiązujące w naszym zawodzie,  uczymy mądrej i odpowiedzialnej troski nad pupilami. Warto do nas dołączyć, aby wspólnie działać na rzecz dobrostanu kotów i ich ludzi 🙂 Nie chcemy być zamrożoną „listą nazwisk” w internecie – chcemy faktycznie i aktywnie działać na rzecz kotów, które wszyscy kochamy.

Członkowie Stowarzyszenia Kocich Behawiorystów mogą korzystać z licznych przywilejów, takich jak:

 • prezentacja swojej działalności terapeutycznej na stronach Stowarzyszenia (zakładka: Nasi polecani Behawioryści),
 • otrzymanie unikalnego adresu e-mailowego  imię.nazwisko@kocibehawiorysci.org,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach zamkniętych tylko dla członków Stowarzyszenia,
 • uzyskiwanie zniżek na kursy i warsztaty zawodowe, które będziemy (współ)organizować lub im patronować,
 • korzystanie z porad innych zrzeszonych specjalistów podczas konsultacji mentorskich i spotkaniach z cyklu „Wymiana doświadczeń”,
 • możliwość współtworzenia i wyznaczania standardów pracy kociego behawiorysty w Polsce


Zasady współpracy dla członków SKB:

 • obowiązkowo:
  • etyczne prowadzenie własnej działalności terapeutycznej związanej z terapią zachowania kotów z uwzględnieniem odpowiednich paragrafów Regulaminu Stowarzyszenia Kocich Behawiorystów i naszego Kodeksu Etycznego,
  • regularne (1x w roku) opłacanie składek członkowskich w SKB,
  • udział w corocznym spotkaniu formalnym Stowarzyszenia (możliwość on-line),
  • współpraca na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i promocji zawodu kociego behawiorysty w Polsce, poprzez wybór co miesiąc jednej z następujących aktywności:
   • 1 bezpłatna konsultacja behawioralna dla wybranej kociej organizacji ze swojego regionu (dom tymczasowy, schronisko, fundacja),
   • 1  zniżkowa (50%) konsultacja behawioralna dla wybranej kociej organizacji ze swojego regionu,
   • 1 artykuł merytoryczny na stronę Stowarzyszenia Kocich Behawiorystów (bez praw do wyłączności),
   • inna zaproponowana i uzgodniona aktywność z zakresu działań kociego behawiorysty i/lub członka naszego Stowarzyszenia,
 • fakultatywnie:
  • regularna współpraca na rzecz rozwoju Stowarzyszenia Kocich Behawiorystów i zawodu kociego behawiorysty w Polsce, poprzez pomoc w organizowaniu wydarzeń, którym patronuje SKB i udział w innym rodzaju działalności,
  • udział w spotkaniach Stowarzyszenia (możliwość on-line),
  • współpraca ze Stowarzyszeniem w ramach własnych wydarzeń/szkoleń oraz wspólny marketing danego wydarzenia,
  • udział w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach i szkoleniach zawodowych
  • regularna wspołpraca w wymienionych wcześniej zakresach jak: bezpłatne konsultacje dla organizacji, artykuły na stronę, itp.


Proces rekrutacyjny obejmować będzie:

 • rozmowę z zainteresowanym przyszłym członkiem SKB, znalezienie/określenie wspólnego punktu widzenia na pracę i rozwój w zawodzie kociego behawiorysty,
 • prezentację własnych wybranych przypadków terapeutycznych (zrzeszamy tylko doświadczonych specjalistów, których możemy polecać do bezpośredniej pomocy potrzebującym rodzinom),
 • omówienie rodzaju współpracy z SKB (istnienie w naszej bazie danych, praca na rzecz rozwoju SKB, praca w obszarach działania SKB w terenie),
 • polecenie osobiste przynajmniej jednego obecnego członka SKB,
 • opłacenie rocznej składki członkowskiej w SKB


Dokumenty do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy do Stowarzyszenia
 • Regulamin Stowarzyszenia do przeczytania i zaakceptowania


Zgłoszenie do procesu rekrutacyjnego:

 • drogą mailową na adres: info@kocibehawiorysci.org
 • w temacie maila prosimy wpisać: członkostwo w SKB
 • w załączniku prosimy dodać: wypełniony formularz zgłoszeniowy

Reklamy